Tripreport Namibie2 22-01-2004 t/m ......
Kijk bij Namibie voor het tripreport!